Anunțul este încărcat astăzi: 29.10.2020

Anunț  de  participare

 1. Data publicării anunţului: 30.10.2020
 2. Autoritatea contractantă: C. BLITZ PROFIL S.R.L., cod unic de înregistrare 25605954, cu sediul în Bucuresti, sectorul 2, Șos. PANTELIMON, nr. 363, bl. A1, sc. A, et. 7, ap. 32 , e-mail: sbalanel@yahoo.de
 3. Denumirea/obiectul contractului: servicii de consultanță privind elaborarea Planului de afaceri și completarea Cererii de finanțare pentru proiectul “BLITZ ROOF CENTER – fabrica soluții învelitori“, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Serviciile vor fi predate la sediul S.C. BLITZ PROFIL S.R.L..
 4. Tipul procedurii aplicate: procedură competitivă – conform Ordinului 1284 din 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene
 5. Tipul contractului: contract de servicii
 6. Termen de prestare a serviciilor este de la data semnării contractului de servicii până la data de 29.11.2020.
 7. Durata contractului este de 6 luni.
 8. Valoarea estimată: 600.000,00 lei. Prețul contractului nu se poate ajusta.
 9. Data limita pentru depunerea ofertelor: 12.11.2020, ora: 12:00. Adresa la care trebuie depuse/transmise ofertele: S.C. BLITZ PROFILR.L., Bucuresti, sectorul 2, Șos. PANTELIMON, nr. 363, bl. A1, sc. A, et. 7, ap. 32
 10. Ofertele trebuie să îndeplinească cerințele din documentația de atribuire – Specificații tehnice
 11. Modul de obţinere a Specificațiilor tehnice: se solicită prin e-mail la adresa sbalanel@yahoo.de transmiterea Specificațiilor tehnice.